Historie

De tijdlijn historie van de “Zonnehoeve” en de familie historie van familie Schukkert. De historie van de “Zonnehoeve” wordt weergegeven met het  symbool en de historie van de familie Schukkert wordt weergegeven met het  symbool. Mochten er mensen zijn die nog wat documenten/foto’s van de geschiedenis van de boerderij hebben, schroom niet om contact op te nemen.

Tijdlijn

2020
juli 10

2020 Han & Loïs Krijgen Er Een Dochter Bij: Diede

2020 Han & Loïs Krijgen Er Een Dochter Bij: Diede

Onze dochter Diede is vernoemd naar de moeders van Herman Schukkert en Benny Reiling: Diede Hendrika Gé Schukkert.

juni 26

2020 Roy & Aniek Hebben Er Een Zoontje bij: Tim

2020 Roy & Aniek Hebben Er Een Zoontje bij: Tim

Onze zoon Tim is vernoemd naar Aniek haar vader opa Schukkert : Tim Herman Ten Peze.

maart 20

2020 Verkoop Woon locatie 118

Deze locatie werd in 2011 aangeschaft en is  voorzien van een woonhuis en een tweetal schuren. In de schuur is ruimte voor een werkplaats en machine-opslag, en ruimte voor het paard van Aniek. Deze locatie is verkocht in verband met de verhuizing van Aniek, Roy en Guus naar Kloosterdijk 31a.

2019
september 23

2019 Bouw Machineberging Kloosterdijk 35

2019 Bouw Machineberging Kloosterdijk 35

De bestaande schuurtjes van “kloosterdijk 35” Zijn vervangen door een loods van 40x33m. Om zo alle machines onder eigen dak te zetten en geen externe locaties meer nodig te hebben.

maart 27

2019 Begin van de Zaaiuienteelt

2019 Begin van de Zaaiuienteelt

Door dat er een grotere vraag onstond naar uien en de prijzen goed waren zijn we gaan kijken na de uienteelt. Ze hebben nu rassen die goed kunnen gedijen op ons type grond. En er werd door de exporteurs gezocht naar meer risico spreiding en ons gebied stonden weinig tot geen uien. We zijn begonnen met een ariaal van 3,5 ha om te kijken of het bij onze huidige bedrijfs voering past en of het voor ons lucratief is. Tot heden nog in het bouwplan met nu een omvang van rond de 15ha.

2018
december 22

2018 Aanschaf Kloosterdijk 31A

2018 Aanschaf Kloosterdijk 31A

De melkveestal aan de Kloosterdijk 31B is na 3 jaar huren, in een overeenkomst met de familie Stegehuis, overgenomen. Hierbij is tevens het woonhuis aan de Kloosterdijk 31A aangekocht door de families Schukkert en Ten Peze. Bij deze transactie zijn de machines overgenomen die de familie Stegehuis samen met Roy ten Peze gebruikte voor het loonbedrijf. Nu gaat de loonwerktak verder onder de naam “Melkvee & Loonbedrijf Ten Peze”.

 

 

2017
juli 28

2017 Kende iedereen”Fipronil”

2017 Kende iedereen”Fipronil”

2017 was het jaar dat de familie Schukkert een zware beslissing moest nemen, namelijk om één van de twee pluimveestallen te ruimen. Dit was het gevolg van het inschakelen van, wat achteraf bleek, een misleidend schoonmaakbedrijf “Chickfriend” die het middel Dega-16 hebben toegepast. Dit zogenaamd biologisch middel bevatte mint en etherische oliën om zo een stal te reinigen. Echter, hier is waarschijnlijk door de Belgische leverancier illegaal de werkzame stof fipronil aan toegevoegd om zo bloedluis te doden. Fipronil is niet toegelaten in de sector ter bestrijding van bloedluis.  Dit stofje werd in meerdere stallen in Nederland, België en Duitsland aangetroffen en tot overmaat van ramp ook in de kippen en eieren. Er is acuut ingegrepen door de overheid in samenwerking met de sector met als gevolg dat bij het merendeel van de gevallen de kippen geruimd moesten worden.  De media speelde hier versterkend op in, en de NVWA maakte er een potje van. Hierdoor is dit compleet uit de hand gelopen en heeft deze fipronilcrisis 20% van de sector geraakt waaronder ons bedrijf. Er is later aangetoond dat de gevolgen voor de gezondheid nihil waren maar het kwaad was al geschied. Dit heeft ons een enorme financiële terugslag opgeleverd waar we nog lang de gevolgen van zullen merken.

juni 30

2017 Aniek & Roy krijgen een zoon: Guus

2017 Aniek & Roy krijgen een zoon: Guus

Guus is vernoemd naar opa Gerrit Ten Peze en is geboren op de verjaardag van mama (Aniek). Hij kwam als een geschenk gezond ter wereld bij de familie Ten Peze-Schukkert.

mei 7

2017 Han & Loïs Krijgen een dochter: Lieveke

2017 Han & Loïs Krijgen een dochter: Lieveke

Lieveke  is vernoemd naar de beide oma’s Janke Reiling en Jeannette Schukkert en is geboren op de verjaardag van opa (Benny Reiling). Dit kwam als een gezonde en prachtige verrassing.

maart 13

2017 Begin van de gladiolenteelt

2017 Begin van de gladiolenteelt

Om gehuurde grond voor langere tijd vast te kunnen houden is er gezocht naar een breder bouwplan (vruchtrotatie). Dit moest wel passen in de arbeidsfilm – het nieuwe gewas zou met hulp van kleine aanpassingen aan het bestaande machinepark geteeld moeten worden. Wij kwamen in contact met een gladiolenteler die zocht naar een contractnemer. Zo is in 2017 de gladiolenteelt op de boerderij begonnen.

februari 13

2017 Aanschaf kavel Kloosterdijk 35

2017 Aanschaf kavel Kloosterdijk 35

Op deze locatie bevonden zich een aantal schuren deze zijn gesloopt en hier wordt in de toekomst een grote machineberging gerealiseerd.

2016
juli 29

2016 Han Schukkert & Loïs Reiling trouwen

2016 Han Schukkert & Loïs Reiling trouwen

Han leert in 2005 Loïs kennen en 1 oktober kregen ze verkering. Het blijkt geen kinderverking want 10 jaar later vraagt Han haar ten huwelijk,  en er word op 29-07-2016 aan elkaar het ja woord gegeven in de “Mariakapel” te Geerdijk. Dit alles gevierd in de “kruidentuin” Marienheem

 

 

januari 13

2016 Uitbreiding/verandering kippenstal

2016 Uitbreiding/verandering kippenstal

Aan de laatst gebouwde kippenstal is  in 2016 een “wintergarden” gebouwd, waar de kippen naar buiten kunnen er 1000 extra kippen gehouden mogen worden. Vanaf dit moment is stal 2 een vrije-uitloop stal. Dat houdt in dat deze kippen naar buiten mogen lopen en kunnen scharrelen.

2015
augustus 14

2015 Aniek Schukkert & Roy Ten Peze trouwen

2015 Aniek Schukkert & Roy Ten Peze trouwen

Elkaar ontmoet op het vmbo Aoc-Oost Almelo waar ze bij elkaar in de klas zaten van 2000 tot 2004. Maar de vonk vloog pas over in 2008 bij “paasparty” Bentelo. Later getrouwd in 14-08-2015 in het gemeente huis van Hardenberg  en gevierd in Morshuis Albergen.

april 13

2015 Weer terug in de koeien

2015 Weer terug in de koeien

In 2015 keren na een lange periode van afwezigheid (1982) de koeien terug door het wegvallen van het melkquotum. Dochter Aniek Ten Peze-Schukkert en Roy Ten Peze willen net zoals zoon Han in de voetsporen van vader treden. Het weggevallen melquotum bood hen de uitgelezen kans om mee te helpen op de boerderij.

 

januari 13

2015 Plaatsing mestbassins

2015 Plaatsing mestbassins

In 2015 werden twee mestbassins geplaatst, met elk een inhoud van 850 m³. Zo werd in samenwerking met B. Stegehuis een oplossing gezocht voor het plaatsen van mest.

2014
september 13

2014 huur/renovatie koeienstal Kloosterdijk 31A

2014 huur/renovatie koeienstal Kloosterdijk 31A

In december 2014 zijn we na de oogst begonnen met het renoveren van een leegstaande koeienstal van de familie Stegehuis aan de Kloosterdijk 31A.

2013
februari 13

2013 Loonwerktak toegevoegd

2013 Loonwerktak toegevoegd

Na het overlijden van buurman (G. Stegehuis) in begin 2013 waren we niet alleen een buurman kwijt maar ook onze hulp/loonwerker. Dit heeft Roy Ten Peze na het opzeggen van zijn baan het zijne gemaakt.

2012
mei 13

2012 Plaatsing zonnepanelen

2012 Plaatsing zonnepanelen

 

In 2012 wordt aan de naam “Zonnehoeve” eer gedaan. Er werden zonnepanelen geplaatst op de oudste kippenstal. Het asbest van deze schuur kon via een subsidiepakket gesaneerd worden, met nieuwe zonnepanelen op het dak.

 

2011
april 13

2011 aanschaf particuliere woning Kloosterdijk 33

2011 aanschaf particuliere woning Kloosterdijk 33

Dit woonhuis kwam in 2011 te koop en viel in de invloedssfeer van mogelijke overlast door het boerenwerk. Zoon Han zou in de toekomst ergens moeten wonen en om dit huis niet in handen te laten vallen van een potentieel moeilijke bewoner werd dit het nieuwe huis van Han en Loïs.

 

januari 13

2011 aanschaf bouwblok/boerderij Kloosterdijk 118 “Zelden Rust”

2011 aanschaf bouwblok/boerderij  Kloosterdijk 118 “Zelden Rust”

Deze locatie werd in 2011 aangeschaft en was  voorzien van een woonhuis en een tweetal schuren. Dit werd de thuisbasis van Aniek en Roy ten Peze. In de schuren is ruimte  gecreëerd voor een werkplaats en machine-opslag, en ruimte voor het paard van Aniek. Er was een mogelijkheid tot het bouwen van een pluimveestal, maar door nieuwe kansen namen ze de sprong naar koeien.

 

2009
september 13

2009 Han komt in het bedrijf

2009 Han komt in het bedrijf

In 2009 was er een mogelijkheid om meer lelies op contract te krijgen. Dit zou voor Herman te veel werk worden. Zoon Han wilde in de voetsporen van vader Herman treden en dit was zijn kans om zijn baan op te zeggen en samen met vader en moeder op de boerderij aan de slag te gaan.

2008
augustus 13

2008 Ombouw kippenstallen

2008 Ombouw kippenstallen

In 2008 zijn beide bestaande kippenstallen voorzien van een nieuwe inventaris. Er kwam een volièresysteem in. Deze zorgde er voor dat er in de bestaande stallen meer dan 2x zoveel kippen gehouden konden worden. Het totaal kwam daarmee op  circa 30.000 kippen.

1997
januari 13

1997 Uitbreiding kapschuur

1997 Uitbreiding kapschuur

Vóór 1997 werden de lelies gespoeld aan de Tonnendijk met een spoelerij van de “vrobol”. Dit was een samenwerking met meerdere telers uit de buurt. In 1997 is dit opgeheven en is de spoelerij verplaatst naar de “Zonnehoeve”. Hiervoor was de kapschuur te klein, deze werd met drie spanten uitgebreid. Hierdoor kon er onder het dak gespoeld worden en stonden de machines nog steeds onder het dak.

1996
augustus 13

1996 bouw tweede kippenstal

1996 bouw tweede kippenstal

Nadat Herman en Jeannette de kunst van het kippen houden onder de knie kregen is er in 1996 een tweede stal toegevoegd aan de boerderij, waar 6.000 hennen gehuisvest konden worden in een traditionele scharrelstal. Dit bracht het aantal kippen tot 13.000.

1992
januari 13

1992 Het vierde gewas

1992 Het vierde gewas

In 1992 zocht Herman naar een renderend intensief gewas als aanvulling op de aardappelen, graan en bieten. Dit werd de lelieteelt. Pioniers onder de Westland- en poldertelers zochten naar grond waar lelies goed konden gedijen, en zodoende werd aan Herman de vraag gesteld of hij dat onder zijn hoede wilde nemen. Hij schuwde de uitdaging niet en begon in 1992 met de lelieteelt op 1.2ha (900rr). Het huidige areaal schommelt rond de 30ha.

 

 

1989
augustus 13

1989 bouw kapschuur

1989 bouw kapschuur

In 1989 werd er een machineberging gebouwd om de diverse machines te kunnen stallen.

1988
augustus 13

1988 Bouw eerste kippenschuur

1988 Bouw eerste kippenschuur

In 1988 waren Herman’s ogen gericht op kippen, na een zoektocht om een gevarieerde inkomensstroom te genereren. Gezien de toenmalige wet- en regelgeving was dit zijn meest voor de hand liggende optie. Samen met Jeannette hebben ze beide schouders er ondergezet.

En is er in januari begonnen met de bouw van de eerste kippenstal. Deze kippen werden in een traditionele scharrelstal gehuisvest.  De eerste kippen arriveerden op de “Zonnehoeve” in augustus 1988. Dit betrof toen 7000 hennen.

juni 30

1988 Han & Aniek Schukkert zijn geboren

1988 Han & Aniek Schukkert zijn geboren

1988 – het jaar dat Nederland het EK won, en ook het jaar dat Herman en Jeannette Schukkert een tweeling op de wereld hebben gezet: Han en Aniek. Zij konden toen niet weten dat ze later in de voetsporen zouden treden van hun ouders, en zo het familiebedrijf tot op heden voortzetten.

1985
juli 12

1985 Herman Schukkert & Jeannette Ensing trouwen

1985 Herman Schukkert & Jeannette Ensing trouwen

Ze hebben elkaar leren kennen in het dorp Boekelo. En met een beetje hulp van Herman zijn broer Hennie is het Herman gelukt om Jeannette aan te spreken. Ze namen verkering op 25-07-1981. En trouwden op 12-07-1985  in het Gemeente huis van Enschede. Dit alles gevierd in “Wapen van Beckum“.

januari 13

1985 Suikerbieten

1985 Suikerbieten

In 1985 was het mogelijk om je in te schrijven bij CSM. Herman was op zoek naar een derde gewas om zo een gezonder bouwplan (vruchtrotatie) toe te kunnen passen.

1982
februari 15

1982 Start Herman op de “Zonnehoeve”

1982 Start Herman op de “Zonnehoeve”

Het voorjaar 1982 pakt Herman samen met Mevrouw Gré Smeenk(weduwe) de boerderij werkzaam heden op. De 30 koeien bij “n”Kremer” worden verkocht en de 15ha in Usselo werden meegenomen in het bouwplan van de akkerbouw op de “zonnehoeve”. In 2 februari 1983 Verlaat Mevrouw Smeenk de “Zonnehoeve” en Wonen Herman en Jeannette op de boerderij. Op de foto is Herman te zien met de familie Smeenk.

1981
mei 4

1981 de pachter(J. Smeenk)

1981 de pachter(J. Smeenk)

In het winter van 1981 overlijd pachter Johannes Smeenk aan de gevolgen van kanker. Toen werd de keuze gemaakt om verder te boeren aan de Kloosterdijk 37. Herman heeft in 1982 de werkzaamheden opgepakt die toen bestonden uit 25ha aardappelen en 25ha maïs.  Herman’s moeder (Berta Hendrika Schukkert-Odink) bleef wonen in “’n Kremer”, op Helmerstraat 420. De koeien werden verkocht en de akkerbouw werd een nieuwe uitdaging voor Herman. “n Kremer” werd na het overlijden van moeder(16-10-2010)verkocht en is nu een B&B.

1968
juni 4

1968 “De Wesseler” einde van een tijdperk

1968 “De Wesseler” einde van een tijdperk

Op boerderij “De Wesseler” is geboerd tot 1968. In verband met stadsuitbreiding is de familie verhuisd naar “‘n Kremer”. Dit is een boerderij uit een erfenis van Herman zijn moeder’s kant. Hier overleed W.M. Zwier in 1977 ten gevolge van een ongeval tijdens het inkuilen.

Het bij de verkoop/onteigening van “De Wesseler” vrijgekomen geld  is belegd in een tweetal boerderijen, waaronder de pachtboerderij “Zonnehoeve” die te koop was vanwege aankomende verkavelingslasten.

1965
juni 13

1965 Beschermen vanaf vliegveld Geerdijk

1965 Beschermen vanaf vliegveld Geerdijk

In de zomer van 1965 werden de aardappelen bespoten door middel van een vliegtuig om zo het gewas goed te kunnen beschermen. De vliegtuigjes stegen op vanaf het vliegveld in Geerdijk. Je gaf met vlaggen in je gewas aan waar ze moesten spuiten.

1964
augustus 13

1964 Ruil verkaveling

1964 Ruil verkaveling

Tijdens de ruilverkaveling van 1964 zijn de percelen achter de boerderij geplaatst en zijn de sloten verlegd, om zo efficiënte kavels strak achter de boerderij te leggen. Percelen zijn ook diep geploegd omdat de oude kavels als de veen restanten had verteert en door middel van diepploegen kon je weer veen mengen met zand waar door er weer een strakke teeltaarde (bouwvóór) ontstond. Hier zorgde de ruilverkaveling wel eens voor stribbelingen – zoveel mensen, zoveel wensen.

juli 13

1964 Zomer

1964 Zomer

Al het  hooi werd op de hooizolder in de schuur bewaard.  Onder deze zolder stonden de koeien. Achter de schuur was een overkapping waaronder het stro en de getrokken stromachine(combine) stond. Tegenwoordig is deze overkapping niet meer aanwezig.

juni 13

1964 Nog 1 paard op de boerderij

1964 Nog 1 paard op de boerderij

In 1964 was er nog  één paard samen met een schimmel van de buren, die trouwe dienst deden als paard en wagen. Het meeste zware werk werd zo langzamerhand overgenomen door trekkers.

januari 1

1964 Aankoop Boerderij “Zonnehoeve” Door de Fam. Schukkert

1964 Aankoop Boerderij “Zonnehoeve” Door de Fam. Schukkert

Mevrouw Bertha Hendrika Zwier-Schukkert-Odink, de moeder van Herman koopt in 1964 de boerderij. Dit gebeurde als een belegging van het geld dat vrijkwam bij de verkoop/onteigening van de boerderij “De Wesseler”. (Bron)

Op de foto is het copie aankoopbewijs te zien, met daarin een addendum van Smeenk (de pachter) die af ziet van het eerste kooprecht.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1956.

1956
april 6

1956 Herman Engelbert Johan Schukkert geboren

1956 Herman Engelbert Johan Schukkert geboren

Op 6 april 1956 wordt Herman geboren in boerderij “De Wesseler“.  Zijn vader (Herman Hendrik Schukkert) overleed dat jaar aan de gevolgen van kanker. Zijn moeder (Berta Hendrika Schukkert-Odink) zette de boerderij voort, samen met haar moeder(Berta Johanna Odink-Smelt) en pleegvader (A.J. Odink). Op 19 november 1964 is moeder hertrouwd met W.M. Zwier, waar Herman een (half)broer kreeg H.J. Zwier (Henny).

1943
juni 14

1943 Onderduikers/verzetshelden

1943 Onderduikers/verzetshelden

In de tweede wereldoorlog hebben zich rond de de boerderij verschillende taferelen afgespeeld die in het boek “De Oorlogsvlag” Van Jan van Weerden alias Wim van Buren terug te lezen zijn. In het boek vertelt Jan van Weerden over dat hij als verzetsstrijder op meerdere plaatsen in Overijssel ondergedoken heeft gezeten, waaronder de boerderij “Zonnehoeve”. In hoofdstuk 27 van het boek vertelt Wim van Buren  dat hij kennis heeft gemaakt met de Familie Smeenk. Op bladzijde 193 vind je een foto van Wim met Gré Smeenk en op bladzijdes 230, 235, 236, 275, 375 vertelt hij over de ervaringen op de “Zonnehoeve” en de vele schuilplaatsen die deze te bieden had. Zoals in de wal van de wiek die toegankelijk was vanaf de waterkant. Op de boerderij zelf was een schuilplaats gebouwd in de strobalen in de schuur, er waren drie schuilplaatsen in het veld en helemaal achterin het veld stond een kleine, houten hut, die voorlopig werd gebruikt in geval van nood en later ook door Amerikaanse piloten.

1940
januari 15

1940 Familie Smeenk vermaakt de “Zonnehoeve” tot pachtboerderij

1940 Familie Smeenk vermaakt de “Zonnehoeve” tot pachtboerderij

Het verhaal luid dat Pieter Smeenk op de terug weg van een vergadering in de trein grondhandelaren sprak die een mogelijke geld investeerder hadden voor de boerderij en dat is mevrouw Wilhelmina Margaretha Scholten-van Heek weduwe van industrieel Jan Scholten Juliuszoon, Oldenzaalsestraat 569 te Enschede. Om de 7 kinderen van de familie Smeenk te voorzien van hun financiële deel, heeft hem doen besluiten het te verkopen maar wel de “Zonnehoeve” als pachter te blijven gebruiken. Mevrouw W.M. Scholten-van Heek haar kinderen zagen van een mogelijkheid tot boeren af. En zo bleef Familie Smeenk later zoon Johannes samen met echtgenote Gré nog lang op de boerderij, het nood lot wil dat hun zoontje op 6 jarige leeftijd verdrinkt in 1 van de wieken. Waardoor een mogelijk opvolging er niet meer inzat. Hier door heeft Johannus afgezien van de aankoop van de boerdrij “Zonnehoeve”. En heeft Mevrouw W.M. Scholten-van Heek de pacht boerderij “Zonnehoeve” in 1964 van de hand gedaan aan Bertha Hendrika Odink en echtgenoot Wicher Marten Zwier, wonend aan de
Helmerstraat 420 te Enschede. dit om de aankomende kosten van de ruilverkaveling te mijden. Op de foto vanaf links zie je Berta Johanna Odink-Smelt midden Johannes Smeenk en rechts Gré Smeenk.

januari 2

1940 Aankoop 6Ha door de heer P. Smeenk

Boerderij aangekocht. Door den heer P. Smeenk te Kloosterdijk is van de landbouwer S. van den Berg aangekocht diens boerderij, bestaand uit 6 ha. bouw- en grasland, gelegen te De Schans, voor de prijs van f. 9500.

1929
januari 1

1929 landbouwgrond

1929 landbouwgrond

1929 dit waren na dat het afgegraven en gebaggerde hoogveen de percelen horende bij de boerderij. Op de foto is te zien hoe de kavels er in die tijd bij lagen.

Dit is een afbeelding van 1928

1926
september 8

1926 Geveild en verdeeld.

1926 Geveild en verdeeld.

1926 tweede Veiling

Kloosterdijk bij Marienberg. Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 8 sept. om twee uur in het cafe Klinkhamer te Marienberg te doen inzetten: de kapitale Groninger boerderij thans in gebruik bij Mevrouw. de (weduwe). J.C. de Lange, bestaande uit heerenhuis, groote Groninger boerenbehuizing, pakhuis, diverse arbeiderwoningen met 86.60.50 ha. uitmuntend bouw- en grasland en veengrond, een en ander doorsneden van wijken uitkomende in het Overijsselse Kanaal.


De uitslag was als volgt: perceel I Spaarbank ‘s-Gravenhage voor f. 3650, perceel II (waartoe het heerenhuis behoort) P. Smeenk te De Krim voor f. 6335, perceel III S. van Riggelen te Vroomshoop voor f. 3770. (Sallands Volksblad 1926-08-29)

Afbeelding Persoonskaart Pieter Smeenk, echtgenoot van Titia Berg.

De “zonnehoeve” is geboren bestaande uit een +/-45ha  dit onder de leiding van de familie Smeenk bestaande uit de heer Pieter Smeenk en echtgenote Titia Smeenk met later zeven tal kinderen waar Johannes Smeenk samen met echtgenote Gré Smeenk de laatst bewoners waren vóór de familie Schukkert.(Bron)

1924
oktober 27

1924 Werd de boerderij geveild

1924 Werd de boerderij geveild

1924 Veiling

Kloosterdijk en Bruchterveld. Notaris Zwamborn is voornemens wegens faillissement van de Hanzebank krachtens art. 1223 Burgerlijk Wetboek te doen inzetten op maandag 27 okt. in cafe Klinkhamer te Marienberg: veenderij en landbouwbedrijf als: een herenhuis en verdere getimmerten, erven, bouw- en grasland, veen- en dalgrond afkomstig van de firma “H.J. Lubberman & Co”., voorheen “Vijf Paar”, zeer gunstig gelegen aan harden weg, doorsneden van wijken uitkomende in het Overijsselsch Kanaal. Veiling twee maand uitgesteld (zie krant Sallands Volksblad anno 24-10-1924) Dit ter gevolge van het faillissement van de zetmeelfabriek Gebr. Geling “L’Esperance” in 1923. Uit eindelijke koper van de locatsie “H.J. Lubberman & Co” was Mevrouw. de (weduwe). J.C. de Lange.

1917
januari 1

1917 Herenhuis “Zonnehoeve” gebouwd

1917 Herenhuis “Zonnehoeve” gebouwd

 Op april 1917 schreef aannemer Hermannus Haverkort uit Vroomshoop een brief aan burgemeester en wethouders van Ambt Hardenberg, waarin hij een vergunning vroeg voor het mogen bouwen van een burgerwoning. Hij deed namens zijn opdrachtgevers, de heren De Lange, Lubberman en Geeling.

H.J. Lubberman vestigt zich in Bergentheim aan de Kloosterdijk en wordt met de algemene leiding

belast. Hij overlijdt in 1917 en wordt opgevolgd door zijn zwager H. Geling. Het veen uit het Crullsveen, ten zuiden van Kloosterdijk, heeft niet de beste kwaliteit en het accent komt ook meer te liggen op de landontginning dan op de vervening. Met meerdere baggermachines wordt de veen-darg gebaggerd .(Bron). Boerderij “Zonnehoeve” in Sibculo, Kloosterdijk 37 is na vermoeden gebouwd rond 1904 maar herbouwd in 1917 voor H. J. Lubberman. Het herenhuis van de “Zonnehoeve” heeft men na horen zeggen opgetrokken uit bakstenen uit de sloop van het oude huis en daarom is het gebouw geheel gepleisterd uitgevoerd.

 

1906
januari 1

1906 Het begin in de woeste grond

1906 Het begin in de woeste grond

Bij de veiling van de eigendommen van Hermannus Lambertus Crull(logementhouder te Venebrugge) van de familie Crull (Neuenhaus, Dld.) in 1906 werkte het “5 Paar” (de vijf zwagers) samen. Er werd afgesproken niet tegen elkaar op te bieden. Eén van hen had vervolgens geboden om het later onder elkaar te verdelen. Op deze manier is een groot gebied goedkoop in handen gekomen van de Groningers, een familieconsortium, dat sinds 1898 de aardappelmeelfabriek ‘L’Esperance’ exploiteert. Om de fabriek van brandstof te voorzien wordt in Overijssel onder Bergentheim 367 hectare veengrond aangekocht.

 Anna Charlotte van Riemsdijk (weduwe van Johannes Hendrikus van Barneveld te Dedemsvaart), van Gerrit Jacob Ernst Wilmers (veehouder te Nijeveen) en van Willem de Ringh (fotograaf te Meppel).  stichting in 1903 een huis aan de kloosterdijk 37.  Huis en veengrond. werden 1907 verkocht. Aan een tien tal eigenaren. Allen voor 1/10e deel eigenaar:

1:Jozephus Geling (landbouwer te Muntendam),

2:Henrikus Gerhardus Boerland (landbouwer te Nieuwe Pekela),

3:Johannes Cornelis de Lange (landbouwer te Oude Pekela),

4:Benardus Hermannus Bulle (landbouwer te Nieuwe Pekela),

5:Jozephus Bulle (landbouwer te Zuidlaren),

6:Petrus Johannes de Lange (landbouwer te Nieuwe Pekela),

7:Hendrikus Wolbertus Geling (landbouwer te Sappemeer),

8:Pieter Boerland (landbouwer te Nieuwe Pekela),

9:Heinrich Johan Lubberman (landbouwer te Nieuwe Pekela)

10:Hendrikus Johannes Lubberman (landbouwer te Nieuwe Pekela).

Met elkaar richten ze In 1907 de oprichting vereeniging  op: Coöperatieve Land- en Veenexploitatie Vereeniging ‘Vijf Paar’ te Sibculo.  De naam “Vijf Paar”, verwijst naar de zwagers en hun echtgenotes. Zij exploiteren in het Crullsveen honderden hectares deels afgegraven hoogveen. Dit om de fabriek in het Groninger Tripscompagnie ‘L ‘Esperance’ van brandstof te voorzien.(Bron)