Melkvee

De melkveetak hebben Aniek en Roy ten Peze samen met Herman in 2015 opgericht. Door omstandigheden kregen we de kans om de boerderij met koeienstal van de familie Stegehuis te huren deze is in 2018 gekocht. In 2015 ging het melkquotum er af, en hebben we na de verbouwing van de stal op 23 maart 80 aangekochte koeien ontvangen. De eerste melklevering vond plaats op 1 april. Het eerste jaar hebben wij heel wat voeten in de aarde moeten zetten om de koeien op het gewenste niveau te krijgen. Door de actieve inzet van Aniek en Roy staat het huidige veebedrijf nu als een huis.

Opfok

Draagtijd van een koe is zo’n negen maand, om de koe drachtig (zwanger) te krijgen worden ze geïnsemineerd. Dat houdt in dat ze kunstmatig drachtig worden gemaakt. Dit kan Aniek zelf uitvoeren lukt dat niet komt KI Twente. Door te insemineren kunnen we namelijk zelf bepalen welke stier er op de koe wordt gezet.

» Lees meer

 

Twee keer in het jaar krijgen we stieradvies van Semex dit bedrijf heeft adviseurs die ons de juiste stier adviseren. Één keer in de maand krijgen wij bezoek van de veearts, die voert een drachtcontrole uit. Is het niet gelukt dan worden ze weer opnieuw tochtig en weer geïnsemineerd. Zes weken voordat ze gaan kalveren (bevallen) worden ze droog gezet(oftewel niet meer gemolken). Dit is in een apart gedeelte van de stal met een eigen rantsoen. Als ze op het punt staan om een kalfje op de wereld te brengen worden ze individueel  in een strohok gezet waar ze de ruimte hebben om te gaan liggen.

 

De kalfjes worden na hun geboorte een tijd bij de moeder gelaten zodat deze door haar mooi droog en schoongelikt kunnen worden. Ze worden verhuist naar een kalver iglo of éénling box. Na veertien dagen mogen de stiertjes het bedrijf verlaten en de vaars kalfjes mogen na een maand verhuizen naar  de jongveestal waar ze in een groepshok komen op stro. Na twee maand krijgen ze geen melk en met zo’n vier maand verhuizen ze op de roosters met een gewoon basis rantsoen(kuilgras,brokken). Korte tijd hier na gaan ze naar een opfokker waar ze met een leeftijd van veertien maand voor het eerst bij een stier mogen (insemineren).  Ruim een maand voordat ze zelf een kalfje krijgen, verhuizen ze naar onze ligboxenstal zodat ze kunnen wennen. Zodra ze moeten kalveren worden ze apart gezet in het strohok.

» Lees minder

 

Verzorging

De koeien krijgen twee keer op een dag een basisrantsoen via het voerhek. Dit rantsoen is opgebouwd uit een mengsel van maïs, gras en mineralen. De inhoud van dit mengsel wordt uit de kuilen gehaald die het jaar daarvoor zijn gevuld.

» Lees meer

 

Daarnaast worden er individueel (via een halsbandsensor) brokken bijgevoerd door middel van onze drie voerboxen. Hier in krijgen wij advies van een voervertegenwoordiger van Agrifirm. De koeien krijgen periodiek een klauwbehandeling, een soort pedicure en controle voor de klauwen. Om de drie weken krijgen ze naar het melken een voet bad om de klauwen gezond te houden en ontsmetten. Koeien worden één tot twee keer in het jaar geschoren zodat de koe de warmte goed kwijt kan en schoon blijft. Elke maand als de veearts er is dan worden de koeien met extra aandacht onder de loep genomen.

» Lees minder

 

Stal

In de stal worden de koeien 2 keer per dag, 7 dagen per week, gemolken.
De kalfjes worden geboren in de hiervoor speciaal bestemde ruimte (strohok). De stal kan 93 koeien huisvesten, waarvan er 80 gemolken kunnen worden en er 13 droog staan (dit zijn koeien die 2 maanden voor de bevalling geen melk geven). Er is om een mogelijke ontsteking aan de klauwen van de koe tegen te gaan, een mestschuif robot (Lely Discovery S90) aanwezig die consequent de roosters op vaste momenten van de dag schoon veegt en de mest door de roosters drukt/veegt.

» Lees meer

 

We hebben de stal inwendig weer vanaf de vloer opgebouwd met de filosofie ‘een blije koe is een productieve koe’. Dat betekent dat wij bij het inrichten van de stal zoveel mogelijk geprobeerd hebben de koe voorop te stellen en daarna pas het eigen arbeidsgemak. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van deze filosofie:

-Ligboxen met extra ruimte;

-Er zijn voerboxen geplaatst die voeren door middel van een individuele zender per koe, zodat elke koe haar eigen aanvulling krijgt naast het basisrantsoen;

-De voergang is versmald waardoor het koeverkeer achter het voerhek meer ruimte krijgt wat weer voor minder koeienstress zorgt;

-Er zijn koeborstels geplaatst;

-Er hangen grote, automatisch aangestuurde ventilatoren in de stal, die zorgen voor een heerlijk klimaat in de zomer;

-Er is een melkstal geplaatst met meer ruimte voor de koe.

» Lees minder

 

Weidegang

Weidegang vinden we belangrijk voor de koe. Niet alleen vanwege de financiële vergoeding maar ook voor de klauwgezondheid en de lichamelijke beweging. Het vergt extra aandacht, zoals het ophalen van de koeien en het kunnen blijven aanbieden van vers gras.

 

  • De koeien gaan voor het eerst naar buiten Klik hier.

 

» Lees meer

 

Het voor handen zijn van vers gras wordt bewerkstelligd via zogenaamde stripweides: een onderverdeling van het perceel in verschillende strippen via een verplaatsbaar hekwerk, met als resultaat dat de koeien iedere dag een perceel met vers gras op kunnen eten.

» Lees minder

 

Afnemer

De melk wordt geleverd aan Friesland Campina.  Zij komen elke drie dagen de melk ophalen. We werken mee aan het Campina Foqus Planet programma. Om de kwaliteit van de zuivel te borgen zijn we erkend door Qlip Kwaliteitsborging in agrofood.

Mest: Bodemvoeding

De koeienmest wordt opgeslagen in de kelders van de stal. Mochten deze vol raken, dan hebben we een mestsilo waar de mest ingepompt kan worden. Er wordt in een andere aanwezige silo fokzeugenmest opgeslagen. Deze wordt gedecanteerd (de dikke fractie wordt van de dunne gescheiden) waarvan de dunne fractie gemengd wordt met de koemest om zo een mooi mineralenconcentraat te krijgen. Dit bespaart kunstmest.

» Lees meer

 

De dikke fractie wordt samen met de kippenmest gehygiëniseerd en afgevoerd door Salomons transport. De mengmest wordt in het voorjaar afgevoerd naar de akkerbouwtak waar het weer als voeding dient voor de te telen planten. De rest wordt, op basis van behoefte en de huidige wet- en regelgeving,  op het gras geïnjecteerd.

» Lees minder