Pluimvee

Deze tak wordt beheerd door Herman (foto: links), Jeannette (rechts) en Han Schukkert (midden).

Herman Schukkert heeft door te zoeken naar een continue arbeidstak besloten om in 1988 een kippenstal te bouwen met een traditionele scharrelhuisvesting. Toen Herman en Jeannette het goed in de vingers kregen is er in 1996 nog een identieke stal bij gekomen. Door veranderende regelgeving en hogere arbeidskosten (o.a. doordat zoon Han vanaf toen meehielp) is er in 2008 een ingrijpende verandering gemaakt door een volièresysteem te plaatsen in beide stallen. Dat creëerde meer vloeroppervlak doordat er met etages werd gewerkt. Hierdoor hebben we onze 15.000 kippen verdubbeld naar ruim 30.000 kippen.

Klik hier voor de video rondleiding.

Opfok

Voordat de kippen op ons bedrijf komen worden ze opgefokt bij een opfokbedrijf (Het Anker). Bij zo’n bedrijf groeien kuikens onder de meest ideale omstandigheden op tot leghennen. Op een leeftijd van 17-18 weken komen de kippen bij ons.

» Lees meer

Op dat moment leggen ze nog geen eieren. In de eerste week krijgen de kippen rustig de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving en het systeem waarin ze bij ons gehouden worden. Het jaar door worden we geadviseerd door onze voervertegenwoordiger die ons helpt bepalen welke samenstelling het beste past bij het koppel kippen en het moment waar ze zich in bevinden. Met voer kunnen we de gezondheid van de kip sturen. In ons geval worden we bij gestaan door een adviseur van For Farmers.

» Lees minder

Eieren

Rond de 19-20e week beginnen de jonge leghennen eieren te leggen. In het begin zijn het nog kleine eieren. Deze eieren noemen we in de volksmond henneneieren. Een echte delicatesse! Tijdens de legperiode groeien de eieren tot een gemiddeld gewicht van ongeveer 65 gram. Alle eieren worden door middel van een inpakmachine op treeën gezet. Waar een klein gedeelte aan huis verkocht word en de rest gaat met pallets naar de afnemer in ons geval is dat Eifrisch.

» Lees meer

De eieren worden apart verzameld, en als aparte eiersoort verkocht in de winkels. Je kunt dat ook zien aan de ei-code. Op de eieren staat altijd een stempel met getallen en letters. Deze code is wettelijk verplicht en moet dus op elk ei staan. Wat houdt de ei-code in?

Onze ei-codes zijn:

Scharrel stal:           2-NL-4167901

Vrije-uitloop stal: 1-NL-4167902

Het eerste cijfer van de ei-code geeft aan hoe de kip heeft geleefd. In ons geval is dat een 1 of 2. Er kan ook een 0 of 3 op staan.

0= biologisch ei
1= vrije-uitloopei of grasei
2= scharrelei of rondeel
3= koloniehuisvesting. Dit nummer zal je niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Dit was eerst het nummer voor kooi-ei, maar dat is vanaf 2012 verboden.

NL staat voor Nederland. De letters zijn een afkorting van het land waar de eieren vandaan komen. In Nederland worden de meeste eieren geëxporteerd.

De laatste reeks getallen omvatten het persoonlijke nummer, in ons geval 41679.  Dit maakt traceren mogelijk mocht er met de eieren later iets mis blijken te zijn. De laatste 2 getallen vertellen uit welke stal het ei komt. Bij ons zijn dat scharrelstal 1 en vrije-uitloopstal 2. Op ons pluimveebedrijf worden dus eieren met een 1 én 2 geproduceerd.

» Lees minder

We zijn voorzien van verschillende certificaten IKB (voor de Nederlandse markt), KAT (voor de Duitse markt), VLOG (voor het voer),  NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren)

Scharrelkip

De kippen hebben gemiddeld een scharrelperiode van 14 maanden. Dit is ook de tijd die ze doorbrengen op ons bedrijf. Na deze 14 maanden neemt de kwaliteit van de eieren af en maken de hennen plaats voor een nieuw koppel leghennen. Alles wordt schoongemaakt/ontsmet en dan begint de cyclus opnieuw.

» Lees meer

In stal 1 zitten bij ons 15.000 scharrelkippen. Door het volièresysteem kunnen de dieren vrij rondlopen in de stal, en hebben ze  de beschikking over voer en water op elke leefoppervlakte de verlichting, water en het voer zijn geautomatiseerd zo dat continuïteit geborgd is. Ook bevindt zich in bijna elke rij een legnest waar de kippen hun ei in kunnen leggen.

In deze stal is een nevelinstallatie geplaatst die de stof deeltjes doet neer slaan op de grond, en als positief effect ook de temperatuur wat doet dalen. Animal Life Plusconcept verbeteren de verblijfsomstandigheden in de stal en omdat we de installatie nodig hadden in de vrije uitloop stal was het een korte klap om het ook in deze stal te plaatsen gezien de resultaten naar wens zijn.

Als de eieren gelegd zijn en ze op de band rollen, worden ze elke dag met transportbanden naar de sorteerruimte gebracht waar de smerige en kapotte eieren verwijderd worden.

» Lees minder


Vrije-uitloop kip

We hebben in stal 2 de vrije-uitloop kip. Deze stal heeft dezelfde inventaris als stal 1. Er is alleen een “wintergarden” toegevoegd, zo dat de kip voor die naar buiten gaat een overkapping door moet. Klik hier voor voor de vrije-uitloop film.

» Lees meer

Deze overkapping is af te sluiten waar ze dan kunnen lopen als er een zware winter is of slecht weer in het vooruitzicht ligt. Normaliter hebben ze  de volledige vrijheid om het buitenveld op te lopen. Voor de 16.000 kippen is er zo’n 6ha gereserveerd. Ook is in stal 2 de verlichting, water en het voer geautomatiseerd. Dat houdt in dat het allemaal via een computer geregeld wordt zodat het de kippen aan niks ontbreekt.

Door dat onderdruk door de openstaande luiken naar buiten onmogelijk is. Is er een stofzuiger geplaatst die er voor zorgt dat de eierband altijd schoon is om stof strepen op het ei te voorkomen. De zomerdag werd stof door de missende onderdruk een probleem en dit is voor mens en dier niet goed. Hiervoor is er in de vrije-uitloop stal een nevelinstallatie gekomen die de stof deeltjes doet neer slaan op de grond, en als positief effect ook de temperatuur wat doet dalen. Animal Life Plusconcept verbeteren de verblijfsomstandigheden in de stal.

Kippen vinden het niet fijn om in de felle zon te scharrelen. Daarom zie je de meeste kippen buiten lopen als het bewolkt weer is.

» Lees minder


Mest: het bruine goud

De mest wordt opgeslagen in een daarvoor aanwezige loods. Daar wordt de mest gehygiëniseerd, wat inhoudt dat de mest boven de 70 graden wordt gebracht door zuurstof toe te voegen en het broeiproces zijn werk te laten doen. Daarna wordt de mest droog geblazen, om zo van de mest een product te maken. Dit word geëxporteerd naar landen als Frankrijk, Oost Duitseland etc. Waar een mest te kort is, om als nog voldoende mest op het land te krijgen met minimaal mogelijke transport kosten is droge kippen mest meer dan geschikt.

Mestkorrels

Een gedeelte van de jaarlijkse mest productie word tot kleine korrels geperst, waarbij er mineralen worden toegevoegd om mestkorrels geschikt te maken voor de kas- en tuinbouw. Dit project wordt in samenwerking gedaan met Benny Reiling die dit in big bags verhandeld. Er worden ook 25 kg zakken verkocht dit gaat via de boerderij winkel De “Helena Hoeve”.

Dit is een hoogwaardige natuurlijke organische voedingskorrel die zorgt voor een optimale groei en
gezondheid van uw sierplant, vrucht- en groenteteelt en uw gazon. De voedingskorrel is samengesteld uit diverse organische reststoffen waar van het grote deel dierlijke mest. Doordat de voedingskorrel alle noodzakelijke voedingstoffen bevat, beschikt de plant over een perfecte en volledige voeding.

» Lees meer

Product eigenschappen:
– hebben een zeer betrouwbare werkingsduur: 8 tot 12 weken.
– bevatten meer dan 34 mineralen, spoorelementen, aminozuren, etc.
– zijn wetenschappelijk en in de praktijk bewezen: zelfs met een stikstofreductie van 40% ten opzichte van chemische kunstmeststoffen minimaal gelijkblijvende resultaten!
– zijn bijzonder gewasvriendelijk: géén risico op gewasschade!
– zijn pro-actief: het stimuleert het natuurlijke bodemleven, bevordert de plantgroei en heeft bodemverbeterende eigenschappen.
– zijn geheel vrij van onkruidzaden en pathogene ziektekiemen.
– zijn de perfecte basisbemesting voor substraatteelten.
– zijn milieuvriendelijk en ecologisch zeer verantwoord: nagenoeg geen uitspoeling van mineralen naar het grondwater.
– zijn jaarrond toepasbaar, in elk klimaat.
– kennen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Product omschrijving:
Formulering :                 Vaste stof, korrelvorm / granulaat
Samenstelling:              Dierlijke mest
Werking :                         Bodem
Gevarensymbool :      Geen
Opslag :                             Droog, koel en donker

Toepassing:
-Gelijkmatig uitstrooien over het gazon en iedere 8 a 10 weken herhalen.
-gelijkmatig verdelen
-uitstrooien bij wortelgebied
-mengen met 1 m³ potgrond

-Niet geschikt voor menselijke of dierlijke consumptie, onthoudt kinderen de toegang!
-Is een organisch natuurproduct, de aangegeven NPK waarden kunnen daar door enigszins afwijken.

Natuurlijke organische voedingsstoffen N-P-K soort plant Hoeveelheid per 100m²
Gazon 3,5-2,5-4 Eenjarig 12,5 kg
Gazon 3,5-2,5-4 Meerjarig 14 kg
Sierteelt 4-2-4 Bloemen 12 kg
Sierteelt 4-2-4 Rozen 400 gr./ per plant
Sierteelt 4-2-4 Heesters 12 kg
Sierteelt 4-2-4 Borderplanten 6-10 kg./ m³
Sierteelt 4-2-4 Coniferen 200 gr./ per boom
Sierteelt 4-2-4 Fruitbomen 12 kg
Moestuin 3-2-4 Groente/Fruit 6-10 kg./ m²
Substrat Potgrond 4-3-4 Substraatteelten 6-10 kg./ m³

» Lees minder