Op boerderij “De Wesseler” is geboerd tot 1968. In verband met stadsuitbreiding is de familie verhuisd naar “‘n Kremer”. Dit is een boerderij uit een erfenis van Herman zijn moeder’s kant. Hier overleed W.M. Zwier in 1977 ten gevolge van een ongeval tijdens het inkuilen.

Het bij de verkoop/onteigening van “De Wesseler” vrijgekomen geld  is belegd in een tweetal boerderijen, waaronder de pachtboerderij “Zonnehoeve” die te koop was vanwege aankomende verkavelingslasten.

Go Back