In het winter van 1981 overlijd pachter Johannes Smeenk aan de gevolgen van kanker. Toen werd de keuze gemaakt om verder te boeren aan de Kloosterdijk 37. Herman heeft in 1982 de werkzaamheden opgepakt die toen bestonden uit 25ha aardappelen en 25ha maïs.  Herman’s moeder (Berta Hendrika Schukkert-Odink) bleef wonen in “’n Kremer”, op Helmerstraat 420. De koeien werden verkocht en de akkerbouw werd een nieuwe uitdaging voor Herman. “n Kremer” werd na het overlijden van moeder(16-10-2010)verkocht en is nu een B&B.

Go Back