Het voorjaar 1982 pakt Herman samen met Mevrouw Gré Smeenk(weduwe) de boerderij werkzaam heden op. De 30 koeien bij “n”Kremer” worden verkocht en de 15ha in Usselo werden meegenomen in het bouwplan van de akkerbouw op de “zonnehoeve”. In 2 februari 1983 Verlaat Mevrouw Smeenk de “Zonnehoeve” en Wonen Herman en Jeannette op de boerderij. Op de foto is Herman te zien met de familie Smeenk.

Go Back