In 1985 was het mogelijk om je in te schrijven bij CSM. Herman was op zoek naar een derde gewas om zo een gezonder bouwplan (vruchtrotatie) toe te kunnen passen.

Go Back