In 2008 zijn beide bestaande kippenstallen voorzien van een nieuwe inventaris. Er kwam een volièresysteem in. Deze zorgde er voor dat er in de bestaande stallen meer dan 2x zoveel kippen gehouden konden worden. Het totaal kwam daarmee op  circa 30.000 kippen.

Go Back