In 2015 werden twee mestbassins geplaatst, met elk een inhoud van 850 m³. Zo werd in samenwerking met B. Stegehuis een oplossing gezocht voor het plaatsen van mest.

Go Back