2017 was het jaar dat de familie Schukkert een zware beslissing moest nemen, namelijk om één van de twee pluimveestallen te ruimen. Dit was het gevolg van het inschakelen van, wat achteraf bleek, een misleidend schoonmaakbedrijf “Chickfriend” die het middel Dega-16 hebben toegepast. Dit zogenaamd biologisch middel bevatte mint en etherische oliën om zo een stal te reinigen. Echter, hier is waarschijnlijk door de Belgische leverancier illegaal de werkzame stof fipronil aan toegevoegd om zo bloedluis te doden. Fipronil is niet toegelaten in de sector ter bestrijding van bloedluis.  Dit stofje werd in meerdere stallen in Nederland, België en Duitsland aangetroffen en tot overmaat van ramp ook in de kippen en eieren. Er is acuut ingegrepen door de overheid in samenwerking met de sector met als gevolg dat bij het merendeel van de gevallen de kippen geruimd moesten worden.  De media speelde hier versterkend op in, en de NVWA maakte er een potje van. Hierdoor is dit compleet uit de hand gelopen en heeft deze fipronilcrisis 20% van de sector geraakt waaronder ons bedrijf. Er is later aangetoond dat de gevolgen voor de gezondheid nihil waren maar het kwaad was al geschied. Dit heeft ons een enorme financiële terugslag opgeleverd waar we nog lang de gevolgen van zullen merken.

Go Back