Het verhaal luid dat Pieter Smeenk op de terug weg van een vergadering in de trein grondhandelaren sprak die een mogelijke geld investeerder hadden voor de boerderij en dat is mevrouw Wilhelmina Margaretha Scholten-van Heek weduwe van industrieel Jan Scholten Juliuszoon, Oldenzaalsestraat 569 te Enschede. Om de 7 kinderen van de familie Smeenk te voorzien van hun financiële deel, heeft hem doen besluiten het te verkopen maar wel de “Zonnehoeve” als pachter te blijven gebruiken. Mevrouw W.M. Scholten-van Heek haar kinderen zagen van een mogelijkheid tot boeren af. En zo bleef Familie Smeenk later zoon Johannes samen met echtgenote Gré nog lang op de boerderij, het nood lot wil dat hun zoontje op 6 jarige leeftijd verdrinkt in 1 van de wieken. Waardoor een mogelijk opvolging er niet meer inzat. Hier door heeft Johannus afgezien van de aankoop van de boerdrij “Zonnehoeve”. En heeft Mevrouw W.M. Scholten-van Heek de pacht boerderij “Zonnehoeve” in 1964 van de hand gedaan aan Bertha Hendrika Odink en echtgenoot Wicher Marten Zwier, wonend aan de
Helmerstraat 420 te Enschede. dit om de aankomende kosten van de ruilverkaveling te mijden. Op de foto vanaf links zie je Berta Johanna Odink-Smelt midden Johannes Smeenk en rechts Gré Smeenk.

Go Back