Tijdens de ruilverkaveling van 1964 zijn de percelen achter de boerderij geplaatst en zijn de sloten verlegd, om zo efficiënte kavels strak achter de boerderij te leggen. Percelen zijn ook diep geploegd omdat de oude kavels als de veen restanten had verteert en door middel van diepploegen kon je weer veen mengen met zand waar door er weer een strakke teeltaarde (bouwvóór) ontstond. Hier zorgde de ruilverkaveling wel eens voor stribbelingen – zoveel mensen, zoveel wensen.

Go Back